Oczekiwanie.

Cudowny moment chwilkę przed… Te kilka dni, kiedy jeszcze jest się Jedynakiem, a nie Starszym Bratem.